Skip links

Naudojimo sąlygos
Ši Vartotojo sutartis (toliau Sutartis) reglamentuoja Caseprom, UAB santykius. (toliau – Caseprom, UAB. arba Administracija), iš vienos pusės, ir svetainės naudotoją, kita vertus.
UAB Caseprom svetainė. nėra masinė žiniasklaida.

Naudodamiesi svetaine sutinkate su šios sutarties sąlygomis.
Jei nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, nesinaudokite svetaine Caseprom, UAB.!

Šalių teisės ir pareigos
Vartotojas turi teisę:

  • ieškoti informacijos svetainėje
  • gauti informaciją svetainėje
  • naudoti svetainės informaciją asmeniniais nekomerciniais tikslais

Administracija turi teisę:

  • savo nuožiūra ir būtinybe kurti, keisti, atšaukti taisykles
  • apriboti prieigą prie bet kokios svetainėje esančios informacijos

Vartotojas įsipareigoja:

  • netrikdyti svetainės funkcionalumo
  • nenaudokite scenarijų (programų) automatiniam informacijos rinkimui ir (arba) sąveikai su svetaine ir jos paslaugomis

Administracija įsipareigoja:

  • palaikyti svetainės veikimą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Administracijos.

Šalių atsakomybė

  • administracija neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas
  • esant force majeure situacijai (koviniai veiksmai, avarinė padėtis, stichinė nelaimė ir pan.), Administracija negarantuoja Vartotojo paskelbtos informacijos saugumo, taip pat informacijos šaltinio nepertraukiamo veikimo.

Sutarties sąlygos
Ši Sutartis įsigalioja bet kuriuo atveju naudojant šią svetainę.
Sutartis nustoja galioti, kai atsiranda nauja jos versija.
Administracija pasilieka teisę vienašališkai keisti šią sutartį savo nuožiūra.
Administracija neinformuoja vartotojų apie Sutarties pakeitimus.

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего веб-интерфейса.
lt_LT
Explore
Drag